Sanitarija i druga oprema Materijal za završne radove Termo i zvučna izolacija
Ursa DF 39/ab za kosi krov,spustene plafone i ventilacione kanale


Ursa DF 39/ab za kosi krov,spustene plafone i ventilacione kanale

agani filc od mineralne staklene vune u rolni, komprimovan u odnosu 1:5

  • Toplotna provodljivost po SIST EN 13162, SRPS U.A2.020, SRPS U.M9015 λD = 0,039 W/Mk
  • Otpornost prema požaru A1 po EN 13501-1 i SRPS U.J1.050
  • Linearni otpor strujanju vazduha r > 5 kPa s/m²

URSA DF39/Ab ima CE, EUCEB i RALcertifikate.

Toplotna i zvučna izolacija za postavljanje na podlogu bez opterećenja,na ploču prema negrejanom potkrovlju, kao dodatna izolacije u kosim krovovima, kao ispuna međuspratnih (drvenih) konstrukcija i kao ispuna u spuštenim plafonim.

Debljina (mm) Širina (mm) Dužina (mm) Toplotni
otpor RD
50 1200 15000 1,25
100 1200 7600 2,50Upit