Sanitarija i druga oprema Materijal za završne radove Gipsani program (suva gradnja)
Gipskartonske ploce RB Rigips


Gipskartonske ploce RB Rigips

Vrsta proizvoda                      Dimenzijen i pakovanje            Jedinica mjere

RB   9.5 mm                                      120/200                               1m2

RB   9.5 mm                                      120/260                               1m2

RB   9.5 mm                                      125/200                               1m2

RB 12.5 mm                                      120/200                               1m2

RB 12.5 mm                                      120/250                               1m2

RB 12.5 mm                                      120/260                               1m2

RB 12.5 mm                                      120/275                               1m2

RB 12.5 mm                                      120/300                               1m2

RB 12.5 mm                                      125/200                               1m2

RB 12.5 mm                                      125/250                               1m2

RB 12.5 mm                                      125/260                               1m2

RB 12.5 mm                                      125/275                               1m2

RB 12.5 mm                                      125/280                               1m2

RB 12.5 mm                                      125/300                               1m2

RB    15 mm                                      125/200                               1m2

RB    15 mm                                      125/250                               1m2

RB    15 mm                                      125/260                               1m2

RB    15 mm                                      125/275                               1m2

RB    18 mm                                      125/200                               1m2

RB    18 mm                                      125/250                               1m2

RB    18 mm                                      125/275                               1m2

RB    18 mm                                      125/300                               1m2

 

 
Upit