Sanitarija i druga oprema Materijal za završne radove Pločice i bordure
ALEGRA- zidne i podne plocice i bordure Keramika Kanjiza


ALEGRA- zidne i podne plocice i bordure Keramika Kanjiza

ZIDNE PLOCICE             

              

Alegra bianca               25x50cm                 Alberta Crema            25x50cm

 

             
 Alegra Nera                 25x50 cm               Fantassia bianca           25x50cm
 
 
Fantassia Crema           25x50cm                  Fantassia Nera              25x50cm
 
 
BORDURE
 
Tiara 4x25cm
 
 
Mosaico Alegro 7x25 cm
 
                                             
Fantasia Bianca 8x25cm           Fantasia Crema 8x25cm     Fantasia Nera 8x25cm
 
                         
Luxury Gold 8x25cm                Luxury Silver 8x25cm
 

Tiara 4x50cm
 

Mosaico Alegra 7x50cm
 
 
PODNE PLOCICE                   
 
  
Alegra Bianca    33x33cm      Alegra Crema    33x33cm      Alegra Nera     33x33cm


 
 Upit