Sanitarija i druga oprema Materijal za završne radove Pločice i bordure
APPIA ANTICA- zidne i podne plocice i bordure Keramika Kanjiza


APPIA ANTICA- zidne i podne plocice i bordure Keramika Kanjiza

ZIDNE PLOCICE             

                 
Appia Antica  25x37cm           Appia Antica Mozaik 25x37cm        
 
 
BORDURE    
 
                          
 Appia Antica  8x25cm          Appia Antica    8x25cm       Bez Rustik    8x25cm
 825L025                             825L042B
 
PODNE PLOCICE                   

Appia Antica         33x33cm
 
             
Bez  165330B013 16x33cm                Bez 165330B104  16x33cm
 
 
                    
Bez  16x16cm                      Bez  16x16cm  
165165U103                       165165U104            
 
 Upit