Sanitarija i druga oprema Materijal za završne radove Pločice i bordure
TRAVERTINO - zidne i podne plocice i bordure Keramika Kanjiza


TRAVERTINO - zidne i podne plocice i bordure Keramika Kanjiza

ZIDNE PLOCICE             

               

Travertino                      25x50cm                  Travertino Muro           25x50cm

                

Travertino Floreal            25x50cm                  Travertino Muro Floreal     25x50cm

Travertino Mosaico          25x50cm

 

BORDURE

                                                                

Atena  25                                                                                 Atena Muro 25

         

Atena  50                                                      Atena Muro 50

PODNE PLOCICE                    

       

Travertino                       40x40             Travertino Muro           33x33cm

                         

 

 

 
Upit