Sanitarija i druga oprema Materijal za završne radove Silikoni
Univerzalni sikon Knauf


Univerzalni sikon Knauf

Koristi se za popunjavanje spojeva kod fasada,
prozora, vrata, itd. Za unutrašnju i spoljašnju
primenu.
Utrošak: cca. 12 dužnih metara po komadu pri
širini fuge od 5 mm

Boje:  bijela
Upit