Sanitarija i druga oprema Materijal za završne radove Silikoni
Silikon za mermer i granit Knauf


Silikon za mermer i granit Knauf

Specijalni silikon za mermer i druge vrste prirodnog kamena. Ne nagriza boju na spojevima materijala (pri korišćenju neadekvatnog silikona može doći do promene boje mermera i granita na spojevima sa silikonom).

Otporan na stvaranje buđi. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.
Utrošak: cca. 3 dužna metra po komadu pri širini fuge od 10 mm

Boja: bijela
Upit