Sanitarija i druga oprema Materijal za završne radove Ljepila
Drvokol ® 200 Ivas Balkan


Drvokol ® 200 Ivas Balkan

Drvokol® 200 je lepak napravljen na bazi PVA emulzije, punioca i aditiva. Drvokol® 200 se upotrebljava kao univerzalni lepak u industriji nameštaja, za montažna i površinska lepljenja, za dužinska i širinska spajanja drveta, u proizvodnji panel ploča, za lepljenje ultraplasta, iverice i sličnog materijala na razne drvene podloge.
Nanošenje: ručno ili mašinski
Priprema: spremno za upotrebu
Izdašnost: 150-200 g/m2


Pakovanje: 100–20–5–1–0.3–0.1 kg
Upit