Sanitarija i druga oprema Materijal za završne radove Ljepila
Ceresit CM 9 Lijepak za pločice


Ceresit CM 9 Lijepak za pločice

Priprema podloge CM 9 se nanosi na sve čvrste, nosive, čiste, i suve podloge bez rastvorljivih sastojka. Dobro uklonite tragove ulja, pršinu i ostalo. Moguća udubljenja do 1 cm mogu biti popunjena sa CM 9 jedan dan pre lepljejna. Sledeće površine je portebno premazati prajmerom pre nanošenja CM 9: porozne podloge, beton, gipsane ploče. Ostavite prajmer da se osuši od 4 do 12 časova. Pred premaz nije potreban za sledeće površine: zidove bojene vodenim bojama, asfalt beton, postojeće obloge od prorodnog kamena.
Namena Tankoslojni i srednjoslojni lepak za podne i zidne keramičke pločice, za unutrašnju upotrebu. Za polaganje keramičkih pločica, pločica od prirodnog kamena, terakota i mozaika. Za postavljanje upijajućih keramičkih pločica, u unutrašnjim prostorima i za sve podloge koje imaju cement kao vezivni element. Prilikom postavljanja neupijajućih keramičkih pločica, koristite fleksibilni lepak CM 16.
Masa 25 kg
Skladistenje Do 12 meseci na suvom
Napomena Radove izvoditi u suvim prostorima na temperaturama od +5 do +30°C. Klimatski uslovi mogu usporiti, odnosno ubrzati proces očvrščavanja. CM 9 sadrži cement i u kontaktu sa vodom reauguje alkalno. Zbog toga zaštitite kožu i oči pri radu. U slučaju dodira sa kožom, isperite sa vodom, a u slučaju kontakta sa očima potražite pomoć lekara.
Uputstvo CM 9 zamešajte u čistoj vodi bez grudvica. Zatim sačekajte 5 minuta, pa promešajte lepak još jedanput. Obratite pažnju na vreme stvaranja kore koja iznosi od 15v do 20 minuta. Upotrebite nazubljnu gletericu, tako da je minimum 65 % površine keramičke pločice u dodiru sa lepkom. Pločice postavite tako da fuge budu široke od 2 do 15 mm, zavisno od radnih uslova i veličine ploča. Nakon 24 časa dozvoljeno je fugovanje. Višak lepka možete uklonti vodom, a čvrsle delove mehaničkim putem.Upit