Sanitarija i druga oprema Materijal za završne radove Praškasti materijal
Sandenit MN 100 masinsko krecno-cementni malter

Sandenit MN 100 masinsko krecno-cementni malter

ZA UNUTRAŠNJE MAŠINSKO I RUČNO MALTERISANJE

SANDENIT MN 100 je gotov cementno-krečni malter, namijenjen za mašinsko i ručno malterisanje unutrašnjih zidnih površina. Može se koristiti kod zidova od betona, cigle, opeke, gas betona i prirodnog kamena.
PRIPREMA: Prilikom mašinskog malterisanja na samoj mašini kontrolisati količinu vode da bi se dobio malter dobre konzistencije  koji dobro prijanja za zid. Ukoliko se primjenjuje ručno dodati  cca 1 l vode na 3,5 kg maltera.
NAČIN RADA: Malter nanijeti mašinski i odmah po nanošenju poravnati aluminijumskom H letvom. Kada se materijal djelimično osuši, odstraniti višak materijala i „otvoriti“  malter strugačem ili T letvom. Nakon otvaranja grubu površinu nakvasiti i perdašiti čime se dobija konačni izgled. Minimalna debljina maltera je 1 cm, a tamo gdje su potrebne veće debljine malter nanositi u 2 sloja sa razmakom, ali dok prethodni sloj još nije vezao.
Za upijajuće podloge grundirati cementnim špricem, a kod glatkih i slabo upojnih podloga koristiti poseban grund.
RADNA TEMPERATURA:  od +10 0C do +25 0C - odnosi se i na temperaturu vazduha i na radnu površinu koja se malteriše.
POTROŠNJA: Približno 14 kg /m2 za ravne površine. Kod površina koje su zidane ciglom, tamo gdje  su fugne duboke,  ispuniti ih prije malterisanja.
ROK UPOTREBE: 6 mjeseci u originalnom pakovanju u suvim i prozračnim prostorijama.
PAKOVANJE: Vreća 30 kg

ATEST: Isptivanje ovog proizvoda je izvršio Institut za ispitivanje materijala IMS AD iz Beograda
Upit