Sanitarija i druga oprema Materijal za završne radove Praškasti materijal
Sandenit MN 120 cementni malter

Sandenit MN 120 cementni malter

ZA RUČNO I MAŠINSKO MALTERISANJE  UNUTRAŠNJIH I SPOLJAŠNJIH ZIDOVA 

SANDENIT MN 120 je gotov cementni malter, namijenjen za  ručno i mašinsko malterisanje unutrašnjih zidnih površina i sitne popravke. Izrađen je od hidrauličnih veziva, mineralnih punila i aditiva. Može se koristiti na zidovima od betona, cigle, opeke, gas betona i prirodnog kamena.
PRIPREMA PODLOGE: Prije nanošenja maltera podlogu očistiti od nečistoća i prašine, ukloniti nestabilne dijelove i odmastiti od ulja. Na upijajuće podloge prethodno nanijeti cementni špric SANDENIT MN000.  Glatke i slabo upojne podloge premazati odgovarajućom podlogom. Kod površina koje su zidane ciglom, tamo gdje  su fugne duboke,  ispuniti ih prije malterisanja.
PRIPREMA I NAČIN RADA: Gotovi prašak pomiješati sa vodom u približnom odnosu 3,5: 1 (3.5 dijela SANDENIT MN 120 i jedan dio vode ), odnosno do željene gustine. Miješa se miješalicom ili ručno do potpune ujednačenosti. Malter nanijeti i odmah po nanošenju poravnati aluminijumskom H letvom. Kada se materijal djelimično osuši, odstraniti višak materijala i „otvoriti“  malter strugačem ili T letvom. Nakon otvaranja grubu površinu nakvasiti i perdašiti čime se dobija konačni izgled. Minimalna debljina maltera je 1 cm. Kada su potrebne veće debljine od 2 cm malter nanositi u 2 sloja sa razmakom, ali dok prethodni sloj još nije u potpunosti vezao. Malter se mora zaštiti od prebrzog sušenja. Nakon očvršćavanja maltera (minimalno 10 dana po 1 cm debljine), može se nastaviti sa daljom obradom.
RADNA TEMPERATURA:  od +10 0C do +25 0C - odnosi se i na temperaturu vazduha i na radnu površinu koja se malteriše.
POTROŠNJA: Približno 13-14 kg /m2 za ravne površine.
ROK UPOTREBE: 6 mjeseci u originalnom pakovanju u suvim i prozračnim prostorijama.
PAKOVANJE: Vreća 30 kg

ATEST: Isptivanje ovog proizvoda je izvršio Institut za ispitivanje materijala IMS AD iz Beograda
Upit