Sanitarija i druga oprema Ostalo (građ. materijal) Hemija za tretman i kontrolu bazenske vode
Ivapool Multitab tablete


Ivapool Multitab tablete

VAPOOL Multitab Tablete su multifunkcijske tablete od 200 g za dezinfekciju bazenske vode.

IVAPOOL Multitab Tablete 200 g su klorno dezinfekcijsko sredstvo na bazi triklorizocijanurne kiseline sa sadržajem 80% aktivnog klora, ugrađenim stabilizatorom klora te s dodanim algicidom i flokulantom. Zbog kombinacije sastojaka jedinstvene su za primjenu zbog multifunkcionalnosti:

  • AKTIVNI KLOR – dezinficira vodu
  • STABILIZATOR – stabilizira klor od utjecaja UV zraka
  • ALGICID – spriječava stvaranje algi
  • FLOKULANT – omogućava taloženje i filtriranje suspendiranih tvari te time bistri vodu

Zbog multifunkcionalnosti pogodne su za korištenje kao jedino sredstvo za tretman vode uz sredstva za korekciju pH vrijednosti. U vodi se tope polako i ravnomjerno bez obzira na tvrdoću vode, te su pogodne za dugotrajnu dezinfekciju:

  • 1 tableta na 25 m³ za sedam dana kod temperature vode do 25°C
  • 2 tablete na 25 m³ za sedam dana kod temperature vode veće od 25°C

Ne smiju se stavljati direktno u bazen jer mogu oštetiti dno bazena i uzrokovati gubitak boje, već se doziraju u skimer ili u specijalne plutajuće dozatore.

Pakovanje: kanta, 5 kilograma
Upit