Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Hidroizolacija
Polimfimbitol Fim Kanjiza


Polimfimbitol Fim Kanjiza

 
Bitumenski namaz u vidu paste za hidroizolaciju po hladnom postupku
                                   SRPS U. M3. 240

   P
OLIFIMBITOL je jednokomponentna masa, bez azbesta, sastavljena od bitumena, polimernog aditiva, organskog rastvarača i punila.

NAČIN UPOTREBE

POLIFIMBITOL se upotrebljava po hladnom postupku, kod hidroizolacije ravnih, kosih i zasvođenih krovova, podruma, temelja, bazena, kupatila, i kod sanacija postojećih hidroizolacija, itd. Podlogu prethodno obraditi sa prethodnim premazom FIMIZOL-EXPRESS-om. Na pripremljenu podlogu POLIFIMBITOL se nanosi spahtlom, mistrijom. Pre upotrebe obavezno izmesati do homogenog stanja. Hidroizolacija se moze izvesti kao jednoslojna ili viseslojna sa ili bez armature. Kao armatura koristi se staklena mrezica 145 g/m2. Hidroizolacija izvedena POLIFIMBITOL-om treba da se zastiti od UV-zračenja REFLEXFIM-om ili nekom teskom zastitom (npr. betonom). Prosečna potrosnja je 2,5 kg/m2.

ISPORUKA,TRANSPORT, SKLADISTENJE

POLIFIMBITOL se isporučuje u ambalazi od 5 i 26 kg. Kao lako zapaljiv materijal skladisti se i transportuje u natkrivenom prostoru i vozilu, zastićen od sunca, toplote i mehaničkog ostećenja.

 

Karakteristika                                     Jedinica

Sadrzaj veziva

%

min 40

Sadrzaj punila

%

max 30

Sadrzaj rastvarača

%

max 30

Tačka razmeksavanja po PK

   ̊C

min 120

Tačka zapaljivosti po Marksonu

   ̊C

min 35

Postojanost na toploti, ne curi

   ̊C

+ 100

Postojanost na hladnoći, ne puca

   ̊C

- 20

Vreme susenja

h

2

Vodonepropustljivost

0,5 bar/8 h

nepropustljiv

 
Upit