Sanitarija i druga oprema Materijal za grubu gradnju Crijep-kanalica
Kanalica sa nosom Goriske opekarne


Kanalica sa nosom Goriske opekarne

Kanalica sa nosom nadograđuje tehnologiju pokrivanja sa vidika
učvršćivanja kanalice na oletvanim ventiliranim krovovima.
Ugrađujemo ju kao konkavno položena donja kanalica na način,
da ju zakačimo na uzdužnu letvu, a prema potrebi možemo ju
i zakucati. Ovako pričvršćene donje kanalice vrlo su stabilne i
nije moguće klizanje što je često bio problem kod učvršćivanja
kanalice sa žbukom. Gornje konveksno položene kanalice možemo
i u ovom slučaju učvrstiti sa kukama ili vijcima. Krovovi, kod
kojih koristimo kanalice sa nosom, su
kvalitetnije prozračivane, stabilnije
i skoro im nije potrebno
održavanje.

Način polaganja:                   Potrošnja:
               od 14 do 15 kom/m2 *

                                        * kao donja kanalica

dužina                                    450mm
širina podnožja                        180/140mm
visina                                      70/50mm
debljina                                   11/13mm
masa                                      2,00kg
nagib krova iznad                    18°(32%)*
*kod manjeg nagiba krovišta odgovarajuće
se povećava preklapanje
crijepa i sekundarne izolacije


INFORMATIVNI IZRACUN
TEHNICKI DETALJI

Upit