Akcija- Okretna kuka No23

30.10.2021. 13:45

Akcija u periodu od 19.10.2021. d0 31.01.2022.

Akcijska cijena 89,87 

Tip/oznaka: Okretna kuka No23
Dozvoljeno opterećenje: 20 kN
Proizvođač: Modik

Izvještaj o kvalitetu Br.5935/2010
Naziv ovlašćene organizacije za atestiranje: IMS-Institut za ispitivanje materijala RS, Odjeljenje za metale-Beograd

Zaključak ispitivanja: Okretna kuka No23 2t, DIN 7540, ispunjava zahtjeve i može se koristiti za deklarisanu nosivost od 20 kN, na osnovu uvjerenja o kvalitetu broj25115-121/2