Akcija- Kuka No21 sa velikim okom

30.10.2021. 13:48

Akcija u periodu od 19.10.2021. d0 31.01.2022.

Akcijska cijena 53,87 

Tip/oznaka: Kuka No21 sa velikim okom
Dozvoljeno opterećenje: 12356 N
Proizvođač: Modik

Izvještaj o kvalitetu Br.5839/2009
Naziv ovlašćene organizacije za atestiranje: IMS-Institut za ispitivanje materijala RS, Odjeljenje za metale-Beograd

Zaključak ispitivanja: Kuka No21 sa velikim okom, DIN 7540/80, ispunjava zahtjeve i može se koristiti za deklarisanu nosivost od 12356 N, na osnovu uvjerenja o kvalitetu broj 2009-034/1